Polita de asigurare proprietari

POLITICA DESPAGUBIRII PENTRU PROPRIETARI

 

I. INTRODUCERE 

In cazul in care spatiul pe care dumneavoastra, in calitate de Gazda/Proprietar, l-ati inchiriat unui oaspete prin intermediul www.e-stabil.ro, a suferit daune in urma utilizarii acestuia de catre Oaspete (altele decat cele rezultate in urma uzurii normale), E-stabil va va oferi o despagubire, in limita a 1000 Euro, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, cu respectarea prevederilor din prezenta politica a despagubirii.

Pentru a fi eligibil sa primiti despagubirile descrise in prezenta politica va trebui sa indepliniti cumulativ conditiile descrise mai jos.

In calitate de Gazda/Proprietar, va dati in mod expres acordul sa depuneti toate eforturile necesare pentru a contacta direct Oaspetele responsabil de producerea daunelor in termen de maxim o zi lucratoare de la plecarea acestuia din spatiul inchiriat, sau in cazul in care descoperiti stricaciunile inainte de plecarea Oaspetelui din spatiul inchiriat, de indata, cu scopul de a solutiona amiabil diferendul.

In cazul in care Gazda si Oaspetele nu ajung la o solutionarea amiabila a diferendului, in termen de maxim 5 zile lucratoare calculate din ziua in care Gazda a contactat pentru prima data Oaspetele cu acest scop, Gazda va transmite catre E-stabil cererea pentru acordarea despagubirilor in conditiile prezentei politici. Cererile nedepuse in termen nu vor fi eligibile pentru acordarea despagubirilor.

 

II. DEFINITII

In prezenta politica, termenii de mai jos vor avea semnificatia detaliata in acest capitol.

Echivalent in bani – suma necesara pentru repararea sau inlocuirea bunului avariat sau distrus in urma actiunii/inactiunii Oaspetelui, din spatiul inchiriat. Suma in acest caz, va fi calculata tinandu-se cont de data avariei/distrugerii, stadiul in care bunul se afla inainte de a fi avariat/distrus, vechimea bunului.

Cererea de acordare despagubiri – cererea formulata si semnata de Gazda ce va cuprinde: datele de identificare ale gazdei, oaspetelui, spatiului inchiriat, informatii cu privire la bunurile avariate/distruse. Cererea va fi transmisa in original, la adresa de contact E-stabil, prin orice mijloc ce asigura confirmarea primirii acesteia (posta cu confirmare de primire/curier).

Termen depunere cererede acordare despagubiri - maxim 5 zile lucratoare calculate din ziua in care Gazda a contactat pentru prima data Oaspetele in scopul solutionarii amiabile a diferendului rezultat in urma distrugerilor/avariilor. Cererile nedepuse in termen nu vor fi eligibile pentru acordarea despagubirilor.

Bunuri ce fac obiectul prezentei politici – bunuri corporale mobile ce se afla in mod normal intr-o locuinta (exemplu: mobilier, aparate electrocasnice si electronice). Nu se vor acorda despagubiri si nu vor fi considerate bunuri in sensul prezentei politici: vietuitoarele ce se afla in spatiul inchiriat (de exemplu: caini, pisici, pesti, pasari sau orice alta vietuitoare ce poate fi considerata animal de companie, enumerarea nefiind limitativa) sau bijuterii din aur sau alte metale pretioase.

Avarii/distrugeri acoperite de prezenta politica – despaguririle se acorda doar pentru avariile/distrugerile ce au avut loc in urma unei actiuni/inactiuni imputabila Oaspetelui asupra bunurilor ce se afla in interiorul spatiului inchiriat.

Limita despagubirii – despagubirile se acorda in limita a 1000 Euro, echivalentul in lei de la data formularii cererii pentru acordarea despagubirii, indiferent daca avariile/distrugerile ce au avut loc depasesc aceasta suma. In cazul in care unei Gazde i-au fost avariate/distruse mai multe bunuri de catre un Oaspete, limita de 1000 Euro se aplica pentru totalul bunurilor avariate/distruse, nu va fi aplicabila pentru fiecare bun in parte.

 

III. CONDITII PENTRU ACORDAREA DESPAGUBIRII

In vederea acordarii despagubirii, Gazda va trebui sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

  1. Gazda sa faca dovada existentei unui drept de folosinta pe numele sau asupra spatiului inchiriat (de exemplu: titlu de proprietate, contract de inchiriere sau comodat semnat cu titularul dreptului de proprietate).
  2. Gazda trebuie sa indice Oaspetele responsabil si sa furnizeze datele de identificare ale acestuia (nume, prenume, adresa etc.).
  3. Gazda sa faca dovada existentei prejudiciului suferit prin avarie/distrugere si sa indice echivalentul in bani.
  4. Bunurile avariate/distruse sa faca obiectul prezentei politici.
  5. Avaria/distrugerea sa fie rezultatul direct al actiunii/inactiunii Oaspetelui.
  6. Avaria/distrugerea sa se fi produs in timpul in care Oaspetele se afla in spatiul inchiriat, conform rezervarii efectuate prin intermediul website-ului www.e-stabil.ro.
  7. Gazda sa faca dovada incercarii de a solutiona amiabil diferendul nascut din avarierea/distrugerea bunurilor direct cu Oaspetele responsabil (de exemplu: notificarea si dovada comunicarii acesteia Oaspetelui).
  8. Gazda sa faca dovada ca avaria/distrugerea este rezultatul direct al actiunii/inactiunii Oaspetelui.
  9. Gazda trebuie sa faca dovada ca s-a adresat autoritatilor statului competente pentru sanctionarea Oaspetelui ce a provocat avaria/distrugerea (de exemplu: plangere inregistrata la organele de politie competente, formulata de Gazda impotriva Oaspetelui pentru prejudiciile suferite).
  10. Cererea de acordare a despagubirii sa fie introdusa in termen de maxim 5 zile lucratoare calculate din ziua in care Gazda a contactat pentru prima data Oaspetele in scopul solutionarii amiabile a diferendului rezultat in urma distrugerilor/avariilor.

 

IV. PROCEDURA DE COMUNICARE SI SOLUTIONARE A CERERII PENTRU ACORDAREA DESPAGUBIRILOR

Cererea de acordare a despagubirii impreuna cu dovezile indeplinirii conditiilor enumerate la cap. III de mai sus, va fi transmisa in original, la adresa de contact E-stabil - Strada Pucheni, nr. 115 B, sector 5, Bucuresti, prin orice mijloc ce asigura confirmarea primirii acesteia (posta cu confirmare de primire/curier).

E-stabil va analiza cererea si documentele si va comunica raspunsul Gazdei la datele de contact indicate de catre aceasta in cererea de acordare a despagubirii, in termen de 30 de zile de la primirea cererii.

Pentru a realiza analiza echivalentului in bani a avariilor/distrugerilor, E-stabil isi rezerva dreptul de a apela la serviciile unui expert in astfel de evaluari.

Raspunsul E-stabil poate fi:

- de admitere totala a cererii de despagubire, caz in care ii va solicita Gazdei sa-i comunice un cont bancar, pe numele gazdei, pentru plata despagubirilor solicitate;

-  de admitere in parte a cererii de despagubire, E-stabil considerand ca suma ceruta ca despagubire de Gazda nu este conforma cu realitatea, caz in care ii va solicita Gazdei sa-i comunice un cont bancar, pe numele gazdei,pentru plata despagubirilor aprobate;

- de respingerea cererii de despagubire, E-stabil considerand ca pretentiile Gazdei nu sunt intemeiate sau nu au fost intrunite conditiile enumerate la cap. III de mai sus.

In cazul in care cererea de acordare a despagubiri a fost admisa in totalitate sau in parte, suma stabilita ca despagubiri (care nu poate depasi in niciun caz suma de 1000 Euro), va fi platita de E-stabil in termen de 30 de zile de la solutionarea cererii, numai in cazul in care Gazda a comunicat contul bancar pentru plata conform celor de mai sus.

 

V. PREVEDERI FINALE

Prezenta politica este supusa legislatiei din Romania si este parte integranta din termenii si conditiile site-ului www.e-stabil.ro, completandu-se cu prevederile din acesta.

Aceasta polita de asigurare se aplica doar rezervarilor ONLINE venite de pe site-ul www.e-stabil.ro (pentru rezervarile telefonice www.e-stabil.ro nu isi asuma absolut nicio raspundere de niciun fel ) .

E-stabil isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment prezenta politica, fara a fi necesara o notificare prealabila.